Zombie Launcher 2

Hướng dẫn

Phóng các thây ma vào những khuôn mặt vui vẻ trong trò chơi vật lý lập dị này. Để phóng một thây ma, hãy chạm vào hướng mà bạn muốn thây ma bay. Chạm xa hơn từ khẩu pháo để làm cho chúng bay xa hơn!

Mục tiêu của bạn là bắn trúng tất cả những gương mặt vui vẻ với thây ma.

Để khởi động một thây ma, hãy nhấp vào hướng chung của nơi bạn muốn thây ma đi. Bạn nhấp càng xa, zombie sẽ bay càng nhanh!

4.0 Rating Star
26,133
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Phóng các thây ma vào những khuôn mặt vui vẻ trong trò chơi vật lý lập dị này. Để phóng một thây ma, hãy chạm vào hướng mà bạn muốn thây ma bay. Chạm xa hơn từ khẩu pháo để làm cho chúng bay xa hơn!

Mục tiêu của bạn là bắn trúng tất cả những gương mặt vui vẻ với thây ma.

Để khởi động một thây ma, hãy nhấp vào hướng chung của nơi bạn muốn thây ma đi. Bạn nhấp càng xa, zombie sẽ bay càng nhanh!

4.0 Rating Star
26,133
Phiếu bầu