Trò chơi với hình dạng

Bạn không cần phải là một chuyên gia vật lý hoặc hình học để chơi những trò chơi này. Nhưng bạn sẽ phải giỏi với các hình dạng! Cắt, kéo, vẽ, phát triển và thu nhỏ các đối tượng ở mọi hình dạng và kích cỡ để giải câu đố.