Biome Conquest

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là đặt các ô của mình, đánh cắp các ô của đối thủ và đạt điểm cao nhất! Bạn có thể đấu với tối đa ba máy tính ở chế độ một người chơi hoặc đấu với một người bạn ở chế độ hai người chơi.

Chạm và kéo các ô lên bảng để đặt chúng. Mỗi ô bạn đặt trên bảng sẽ cho bạn điểm. Khi bạn đặt một ô, bạn sẽ nhận được số điểm bằng với số trên ô. Bạn có thể kiếm được nhiều điểm hơn nếu ăn cắp ô của đối thủ. Bạn có thể làm điều này bằng cách đặt một ô có số cao hơn các ô liền kề của đối thủ. Nếu ô liền kề của đối thủ có số cao hơn ô bạn đã đặt, thì bạn sẽ không ăn cắp được.

bạn có thể nhận được nhiều điểm nhất?

Mục tiêu của bạn là đặt các ô của mình, đánh cắp các ô của đối thủ và đạt điểm cao nhất! Bạn có thể đấu với tối đa ba máy tính ở chế độ một người chơi hoặc đấu với một người bạn ở chế độ hai người chơi.

Nhấp và kéo các ô lên bảng để đặt chúng. Mỗi ô bạn đặt trên bảng sẽ cho bạn điểm. Khi bạn đặt một ô, bạn sẽ nhận được số điểm bằng với số trên ô. Bạn có thể kiếm được nhiều điểm hơn nếu ăn cắp ô của đối thủ. Bạn có thể làm điều này bằng cách đặt một ô có số cao hơn các ô liền kề của đối thủ. Nếu ô liền kề của đối thủ có số cao hơn ô bạn đã đặt, thì bạn sẽ không ăn cắp được.

bạn có thể nhận được nhiều điểm nhất?

4.4 Rating Star
448
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là đặt các ô của mình, đánh cắp các ô của đối thủ và đạt điểm cao nhất! Bạn có thể đấu với tối đa ba máy tính ở chế độ một người chơi hoặc đấu với một người bạn ở chế độ hai người chơi.

Chạm và kéo các ô lên bảng để đặt chúng. Mỗi ô bạn đặt trên bảng sẽ cho bạn điểm. Khi bạn đặt một ô, bạn sẽ nhận được số điểm bằng với số trên ô. Bạn có thể kiếm được nhiều điểm hơn nếu ăn cắp ô của đối thủ. Bạn có thể làm điều này bằng cách đặt một ô có số cao hơn các ô liền kề của đối thủ. Nếu ô liền kề của đối thủ có số cao hơn ô bạn đã đặt, thì bạn sẽ không ăn cắp được.

bạn có thể nhận được nhiều điểm nhất?

Mục tiêu của bạn là đặt các ô của mình, đánh cắp các ô của đối thủ và đạt điểm cao nhất! Bạn có thể đấu với tối đa ba máy tính ở chế độ một người chơi hoặc đấu với một người bạn ở chế độ hai người chơi.

Nhấp và kéo các ô lên bảng để đặt chúng. Mỗi ô bạn đặt trên bảng sẽ cho bạn điểm. Khi bạn đặt một ô, bạn sẽ nhận được số điểm bằng với số trên ô. Bạn có thể kiếm được nhiều điểm hơn nếu ăn cắp ô của đối thủ. Bạn có thể làm điều này bằng cách đặt một ô có số cao hơn các ô liền kề của đối thủ. Nếu ô liền kề của đối thủ có số cao hơn ô bạn đã đặt, thì bạn sẽ không ăn cắp được.

bạn có thể nhận được nhiều điểm nhất?

4.4 Rating Star
448
Phiếu bầu