Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Doodle Alive

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(8,009 Phiếu bầu)
Release :
Nov 16, 2020

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Nhấn Space để nhảy khỏi tờ giấy vào thế giới vật chất, sau đó nhấn Space một lần nữa để nhảy trở lại thế giới giấy. Bạn chỉ có thể chạm vào các đồ vật trong thế giới mà bạn đang ở. Hãy tiếp tục nhảy tới nhảy lui để chạm tới viên kim cương!

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Nhấn Space để nhảy khỏi tờ giấy vào thế giới vật chất, sau đó nhấn Space một lần nữa để nhảy trở lại thế giới giấy. Bạn chỉ có thể chạm vào các đồ vật trong thế giới mà bạn đang ở. Hãy tiếp tục nhảy tới nhảy lui để chạm tới viên kim cương!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(8,009 Phiếu bầu)
Release :
Nov 16, 2020

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Nhấn Space để nhảy khỏi tờ giấy vào thế giới vật chất, sau đó nhấn Space một lần nữa để nhảy trở lại thế giới giấy. Bạn chỉ có thể chạm vào các đồ vật trong thế giới mà bạn đang ở. Hãy tiếp tục nhảy tới nhảy lui để chạm tới viên kim cương!

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Nhấn Space để nhảy khỏi tờ giấy vào thế giới vật chất, sau đó nhấn Space một lần nữa để nhảy trở lại thế giới giấy. Bạn chỉ có thể chạm vào các đồ vật trong thế giới mà bạn đang ở. Hãy tiếp tục nhảy tới nhảy lui để chạm tới viên kim cương!

4.3 Rating Star
8,009
Phiếu bầu