Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Ice Cream Man

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Oct 18, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(15,228 Phiếu bầu)
Release :
Jun 23, 2022

Hướng dẫn

Move and jump with WASD or the Arrow Keys. Grab the key, then make your way back to the freezer.

You melt slowly when you walk on yellow floors. Sometimes, you'll need to melt yourself down to fit through smaller openings. Be careful... If you're too small, you can't jump very far.

Di chuyển và nhảy bằng WASD hoặc các phím mũi tên. Lấy chìa khóa, sau đó quay trở lại tủ đông.

Bạn tan chảy từ từ khi bước trên sàn nhà màu vàng. Đôi khi, bạn sẽ cần phải làm tan chảy bản thân để chui qua những lỗ nhỏ hơn. Hãy cẩn thận... Nếu bạn quá nhỏ, bạn không thể nhảy xa.

Bạn có thể học được gì khi chơi trò chơi Ice Cream Man?

Bạn có thể học được rất nhiều điều đáng ngạc nhiên khi chơi Ice Cream Man. Đầu tiên, người chơi phải nghĩ ra một chiến lược tốt để vượt qua mọi cấp độ. Nếu người chơi không sử dụng cái đầu của mình và phát triển một chiến lược , thì họ sẽ không thể tiến xa trong trò chơi.

Một phần kiến thức khác mà bạn có thể học được khi chơi trò chơi là khả năng lập kế hoạch đường đi . Nếu người chơi có thể sử dụng các kỹ năng tư duy phản biện của mình để vạch ra một hướng hành động, họ sẽ làm tốt khi chơi Ice Cream Man.

Để tìm hiểu thêm về Ice Cream Man và tất cả các tính năng của nó, bạn có thể xem blog của chúng tôi về cách chơi Ice Cream Man .

Một số trò chơi như Ice Cream Man là gì?

Một vài trò chơi khá giống với Ice Cream Man là Heatwave Nam CựcLifespan Candle . Cả hai đều là những trò chơi yêu cầu bạn sử dụng thời gian của mình một cách khôn ngoan và hiệu quả. Để tìm hiểu thêm về chúng, hãy nhớ xem blog Ice Cream Man mà chúng tôi đã liệt kê ở trên.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Oct 18, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(15,228 Phiếu bầu)
Release :
Jun 23, 2022

Hướng dẫn

Move and jump with WASD or the Arrow Keys. Grab the key, then make your way back to the freezer.

You melt slowly when you walk on yellow floors. Sometimes, you'll need to melt yourself down to fit through smaller openings. Be careful... If you're too small, you can't jump very far.

Bạn có thể học được gì khi chơi trò chơi Ice Cream Man?

Bạn có thể học được rất nhiều điều đáng ngạc nhiên khi chơi Ice Cream Man. Đầu tiên, người chơi phải nghĩ ra một chiến lược tốt để vượt qua mọi cấp độ. Nếu người chơi không sử dụng cái đầu của mình và phát triển một chiến lược , thì họ sẽ không thể tiến xa trong trò chơi.

Một phần kiến thức khác mà bạn có thể học được khi chơi trò chơi là khả năng lập kế hoạch đường đi . Nếu người chơi có thể sử dụng các kỹ năng tư duy phản biện của mình để vạch ra một hướng hành động, họ sẽ làm tốt khi chơi Ice Cream Man.

Để tìm hiểu thêm về Ice Cream Man và tất cả các tính năng của nó, bạn có thể xem blog của chúng tôi về cách chơi Ice Cream Man .

Một số trò chơi như Ice Cream Man là gì?

Một vài trò chơi khá giống với Ice Cream Man là Heatwave Nam CựcLifespan Candle . Cả hai đều là những trò chơi yêu cầu bạn sử dụng thời gian của mình một cách khôn ngoan và hiệu quả. Để tìm hiểu thêm về chúng, hãy nhớ xem blog Ice Cream Man mà chúng tôi đã liệt kê ở trên.

Di chuyển và nhảy bằng WASD hoặc các phím mũi tên. Lấy chìa khóa, sau đó quay trở lại tủ đông.

Bạn tan chảy từ từ khi bước trên sàn nhà màu vàng. Đôi khi, bạn sẽ cần phải làm tan chảy bản thân để chui qua những lỗ nhỏ hơn. Hãy cẩn thận... Nếu bạn quá nhỏ, bạn không thể nhảy xa.

4.2 Rating Star
15,228
Phiếu bầu