Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Pause to Play

Game content reviewed byAntonia Gates

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Nov 01, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(8,656 Phiếu bầu)
Release :
Aug 28, 2023

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Bạn sẽ cần phải tạm dừng để hoàn thành mỗi cấp độ! Nhấn P hoặc Esc để tạm dừng trò chơi.

Trong menu tạm dừng, Nhấp chuột trái vào nút cài đặt để mở menu với các cài đặt bạn có thể thay đổi như tốc độ, trọng lực, camera, độ sáng, v.v.! Sử dụng chuột để di chuyển từng thanh trượt hoặc nhấp vào mũi tên màu xanh lá cây để xem thêm cài đặt. Bạn thậm chí có thể nhảy lên trên các biểu tượng và sử dụng chúng như nền tảng!

Cố gắng thu thập các ngôi sao ở mỗi cấp độ. Những ngôi sao này bị ẩn trong cài đặt nên bạn cần tìm nó trước. Bạn có thể dành số sao của mình để nhận được gợi ý!

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Bạn sẽ cần phải tạm dừng để hoàn thành mỗi cấp độ! Nhấn P hoặc Esc để tạm dừng trò chơi.

Trong menu tạm dừng, Nhấp chuột trái vào nút cài đặt để mở menu với các cài đặt bạn có thể thay đổi như tốc độ, trọng lực, camera, độ sáng, v.v.! Sử dụng chuột để di chuyển từng thanh trượt hoặc nhấp vào mũi tên màu xanh lá cây để xem thêm cài đặt. Bạn thậm chí có thể nhảy lên trên các biểu tượng và sử dụng chúng như nền tảng!

Cố gắng thu thập các ngôi sao ở mỗi cấp độ. Những ngôi sao này bị ẩn trong cài đặt nên bạn cần tìm nó trước. Bạn có thể dành số sao của mình để nhận được gợi ý!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAntonia Gates

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Nov 01, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(8,656 Phiếu bầu)
Release :
Aug 28, 2023

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Bạn sẽ cần phải tạm dừng để hoàn thành mỗi cấp độ! Nhấn P hoặc Esc để tạm dừng trò chơi.

Trong menu tạm dừng, Nhấp chuột trái vào nút cài đặt để mở menu với các cài đặt bạn có thể thay đổi như tốc độ, trọng lực, camera, độ sáng, v.v.! Sử dụng chuột để di chuyển từng thanh trượt hoặc nhấp vào mũi tên màu xanh lá cây để xem thêm cài đặt. Bạn thậm chí có thể nhảy lên trên các biểu tượng và sử dụng chúng như nền tảng!

Cố gắng thu thập các ngôi sao ở mỗi cấp độ. Những ngôi sao này bị ẩn trong cài đặt nên bạn cần tìm nó trước. Bạn có thể dành số sao của mình để nhận được gợi ý!

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Bạn sẽ cần phải tạm dừng để hoàn thành mỗi cấp độ! Nhấn P hoặc Esc để tạm dừng trò chơi.

Trong menu tạm dừng, Nhấp chuột trái vào nút cài đặt để mở menu với các cài đặt bạn có thể thay đổi như tốc độ, trọng lực, camera, độ sáng, v.v.! Sử dụng chuột để di chuyển từng thanh trượt hoặc nhấp vào mũi tên màu xanh lá cây để xem thêm cài đặt. Bạn thậm chí có thể nhảy lên trên các biểu tượng và sử dụng chúng như nền tảng!

Cố gắng thu thập các ngôi sao ở mỗi cấp độ. Những ngôi sao này bị ẩn trong cài đặt nên bạn cần tìm nó trước. Bạn có thể dành số sao của mình để nhận được gợi ý!

4.5 Rating Star
8,656
Phiếu bầu