Heatwave: Antarctica

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển và nhảy. Khối băng của bạn sẽ tan chảy khi bạn đứng trong chùm ánh sáng. Nếu bạn giảm xuống dưới 25% thì trò chơi kết thúc. Bạn có thể chia mình thành hai khối có kích thước bằng hafl bằng cách nhảy rồi nhấn Xuống hoặc S. Sau đó nhấn Dấu cách để thay đổi giữa các ký tự. Tiếp cận nền tảng kết thúc băng giá màu đỏ trước khi bạn tan chảy!

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển và nhảy. Khối băng của bạn sẽ tan chảy khi bạn đứng trong chùm ánh sáng. Nếu bạn giảm xuống dưới 25% thì trò chơi kết thúc. Bạn có thể chia mình thành hai khối có kích thước bằng hafl bằng cách nhảy rồi nhấn Xuống hoặc S. Sau đó nhấn Dấu cách để thay đổi giữa các ký tự. Tiếp cận nền tảng kết thúc băng giá màu đỏ trước khi bạn tan chảy!

4.1 Rating Star
17,038
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển và nhảy. Khối băng của bạn sẽ tan chảy khi bạn đứng trong chùm ánh sáng. Nếu bạn giảm xuống dưới 25% thì trò chơi kết thúc. Bạn có thể chia mình thành hai khối có kích thước bằng hafl bằng cách nhảy rồi nhấn Xuống hoặc S. Sau đó nhấn Dấu cách để thay đổi giữa các ký tự. Tiếp cận nền tảng kết thúc băng giá màu đỏ trước khi bạn tan chảy!

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển và nhảy. Khối băng của bạn sẽ tan chảy khi bạn đứng trong chùm ánh sáng. Nếu bạn giảm xuống dưới 25% thì trò chơi kết thúc. Bạn có thể chia mình thành hai khối có kích thước bằng hafl bằng cách nhảy rồi nhấn Xuống hoặc S. Sau đó nhấn Dấu cách để thay đổi giữa các ký tự. Tiếp cận nền tảng kết thúc băng giá màu đỏ trước khi bạn tan chảy!

4.1 Rating Star
17,038
Phiếu bầu