Igni: Child of Fire

Hướng dẫn

Di chuyển bằng WASD hoặc các phím mũi tên. Khởi động các quả cầu lửa bằng cách nhấn F, J hoặc Z. Giữ S hoặc Xuống để đốt cháy, giúp tăng phạm vi đốt cháy của bạn.

Đốt cháy các chướng ngại vật bằng cách chạm vào chúng hoặc ném quả cầu lửa. Cứu tinh linh lửa bằng cách chạm vào chúng. Mỗi khi bạn phóng một quả cầu lửa, bạn sẽ co lại. Hãy ghi nhớ điều đó để đánh bại các cấp độ nhất định! Hãy cẩn thận để không rơi xuống nước.

Di chuyển bằng WASD hoặc các phím mũi tên. Khởi động các quả cầu lửa bằng cách nhấn F, J hoặc Z. Giữ S hoặc Xuống để đốt cháy, giúp tăng phạm vi đốt cháy của bạn.

Đốt cháy các chướng ngại vật bằng cách chạm vào chúng hoặc ném quả cầu lửa. Cứu tinh linh lửa bằng cách chạm vào chúng. Mỗi khi bạn phóng một quả cầu lửa, bạn sẽ co lại. Hãy ghi nhớ điều đó để đánh bại các cấp độ nhất định! Hãy cẩn thận để không rơi xuống nước.

4.7 Rating Star
9,284
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Di chuyển bằng WASD hoặc các phím mũi tên. Khởi động các quả cầu lửa bằng cách nhấn F, J hoặc Z. Giữ S hoặc Xuống để đốt cháy, giúp tăng phạm vi đốt cháy của bạn.

Đốt cháy các chướng ngại vật bằng cách chạm vào chúng hoặc ném quả cầu lửa. Cứu tinh linh lửa bằng cách chạm vào chúng. Mỗi khi bạn phóng một quả cầu lửa, bạn sẽ co lại. Hãy ghi nhớ điều đó để đánh bại các cấp độ nhất định! Hãy cẩn thận để không rơi xuống nước.

Di chuyển bằng WASD hoặc các phím mũi tên. Khởi động các quả cầu lửa bằng cách nhấn F, J hoặc Z. Giữ S hoặc Xuống để đốt cháy, giúp tăng phạm vi đốt cháy của bạn.

Đốt cháy các chướng ngại vật bằng cách chạm vào chúng hoặc ném quả cầu lửa. Cứu tinh linh lửa bằng cách chạm vào chúng. Mỗi khi bạn phóng một quả cầu lửa, bạn sẽ co lại. Hãy ghi nhớ điều đó để đánh bại các cấp độ nhất định! Hãy cẩn thận để không rơi xuống nước.

4.7 Rating Star
9,284
Phiếu bầu