Yanet in Yonderland

Hướng dẫn

Sử dụng A và D để di chuyển và nhấn Space hoặc W để nhảy. Bạn có thể làm cho con mèo của bạn di chuyển bằng cách ném một quả bóng sợi. Nhấp chuột phải để nhắm mục tiêu, sau đó nhấp chuột trái để ném. Đến cửa với con mèo của bạn để vượt qua từng cấp độ.

Sử dụng A và D để di chuyển và nhấn Space hoặc W để nhảy. Bạn có thể làm cho con mèo của bạn di chuyển bằng cách ném một quả bóng sợi. Nhấp chuột phải để nhắm mục tiêu, sau đó nhấp chuột trái để ném. Đến cửa với con mèo của bạn để vượt qua từng cấp độ.

4.4 Rating Star
6,299
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng A và D để di chuyển và nhấn Space hoặc W để nhảy. Bạn có thể làm cho con mèo của bạn di chuyển bằng cách ném một quả bóng sợi. Nhấp chuột phải để nhắm mục tiêu, sau đó nhấp chuột trái để ném. Đến cửa với con mèo của bạn để vượt qua từng cấp độ.

Sử dụng A và D để di chuyển và nhấn Space hoặc W để nhảy. Bạn có thể làm cho con mèo của bạn di chuyển bằng cách ném một quả bóng sợi. Nhấp chuột phải để nhắm mục tiêu, sau đó nhấp chuột trái để ném. Đến cửa với con mèo của bạn để vượt qua từng cấp độ.

4.4 Rating Star
6,299
Phiếu bầu