Lifespan Candle

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để chạy và nhảy. Tiếp cận đống lửa trước khi bạn tan chảy. Bạn có thể đốt cháy các cấu trúc bằng gỗ bằng cách chạm vào chúng bằng ngọn lửa của mình. Bạn cũng có thể dập lửa bằng cách lặn xuống một vũng nước.

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để chạy và nhảy. Tiếp cận đống lửa trước khi bạn tan chảy. Bạn có thể đốt cháy các cấu trúc bằng gỗ bằng cách chạm vào chúng bằng ngọn lửa của mình. Bạn cũng có thể dập lửa bằng cách lặn xuống một vũng nước.

4.1 Rating Star
2,868
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để chạy và nhảy. Tiếp cận đống lửa trước khi bạn tan chảy. Bạn có thể đốt cháy các cấu trúc bằng gỗ bằng cách chạm vào chúng bằng ngọn lửa của mình. Bạn cũng có thể dập lửa bằng cách lặn xuống một vũng nước.

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để chạy và nhảy. Tiếp cận đống lửa trước khi bạn tan chảy. Bạn có thể đốt cháy các cấu trúc bằng gỗ bằng cách chạm vào chúng bằng ngọn lửa của mình. Bạn cũng có thể dập lửa bằng cách lặn xuống một vũng nước.

4.1 Rating Star
2,868
Phiếu bầu