Magic Cassette

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Đẩy các hộp bằng cách đi vào chúng, sau đó nhấp và giữ hộp để sử dụng sức mạnh của Magic Cassette. Tiếp tục giữ để tua lại đường đi của hộp.

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Đẩy các hộp bằng cách đi vào chúng, sau đó nhấp và giữ hộp để sử dụng sức mạnh của Magic Cassette. Tiếp tục giữ để tua lại đường đi của hộp.

4.4 Rating Star
973
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Đẩy các hộp bằng cách đi vào chúng, sau đó nhấp và giữ hộp để sử dụng sức mạnh của Magic Cassette. Tiếp tục giữ để tua lại đường đi của hộp.

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Đẩy các hộp bằng cách đi vào chúng, sau đó nhấp và giữ hộp để sử dụng sức mạnh của Magic Cassette. Tiếp tục giữ để tua lại đường đi của hộp.

4.4 Rating Star
973
Phiếu bầu