Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Kakuro

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Oct 26, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.5 / 5(2,702 Phiếu bầu)
Release :
Dec 31, 1998

Hướng dẫn

Điền vào tất cả các ô vuông trên bảng bằng cách nhấp vào một số trong lưới ở bên trái màn hình, sau đó vào ô Kakuro mà bạn muốn điền số đó vào. Nếu bạn mắc lỗi, bạn có thể sử dụng nút X trong ô lưới giống như cách bạn sẽ sử dụng một số để xóa hộp.

Các hình tam giác trên lưới cho biết nơi các hàng hoặc cột bắt đầu và kết thúc. Hộp ngay bên dưới hoặc bên phải của tam giác được đánh số là điểm bắt đầu của mỗi dòng mới.

Điền vào tất cả các ô vuông trên bảng theo các quy tắc sau:

 1. Các số trong nhóm hàng dọc và hàng ngang (không phải toàn bộ hàng) không thể lặp lại.
 2. Các số trong mỗi nhóm hàng ngang phải cộng lại bằng số xuất hiện trong hình tam giác ở phía xa bên trái của nhóm.
 3. Các số trong mỗi nhóm dọc phải cộng lại bằng số xuất hiện trong hình tam giác ở đầu nhóm.

Mẹo & Thủ thuật Kakuro

Điền vào ô vuông duy nhất. Điền vào tất cả các ô vuông nhóm đơn trước! Xem liệu những điều này có dẫn đến bất kỳ nhóm hình vuông kép nào mà bạn có thể nhận được hay không, v.v.

Sử dụng các phương trình. Bạn có thể di chuột qua một số hình tam giác để xem tất cả các kết hợp số cộng với số đó. Sử dụng quy trình loại bỏ để xem những số nào trong phương trình bị thiếu trong dòng của bạn rồi điền chúng vào!

Phep thử va lôi sai. Khi bạn điền vào các ô, bạn có thể cần sắp xếp lại một số thứ, đặc biệt là với các dãy số dài hơn. Các ô vuông sẽ chuyển sang màu đỏ khi chúng được đặt vào ô vuông không chính xác, vì vậy bạn sẽ biết khi nào có điều gì đó không chính xác.

Bạn học được gì khi chơi Kakuro

Kakuro giúp người chơi áp dụng các kỹ năng toán học cơ bản để hoàn thành câu đố. Người chơi cũng sẽ cần sử dụng quá trình loại bỏ để đặt số và tạo thành chuỗi chính xác.

Điền vào tất cả các ô vuông trên bảng bằng cách nhấp vào một số trong lưới ở bên trái màn hình, sau đó vào ô Kakuro mà bạn muốn điền số đó vào. Nếu bạn mắc lỗi, bạn có thể sử dụng nút X trong ô lưới giống như cách bạn sẽ sử dụng một số để xóa hộp.

Các hình tam giác trên lưới cho biết nơi các hàng hoặc cột bắt đầu và kết thúc. Hộp ngay bên dưới hoặc bên phải của tam giác được đánh số là điểm bắt đầu của mỗi dòng mới.

Điền vào tất cả các ô vuông trên bảng theo các quy tắc sau:

 1. Các số trong nhóm hàng dọc và hàng ngang (không phải toàn bộ hàng) không thể lặp lại.
 2. Các số trong mỗi nhóm hàng ngang phải cộng lại bằng số xuất hiện trong hình tam giác ở phía xa bên trái của nhóm.
 3. Các số trong mỗi nhóm dọc phải cộng lại bằng số xuất hiện trong hình tam giác ở đầu nhóm.

Mẹo & Thủ thuật Kakuro

Điền vào ô vuông duy nhất. Điền vào tất cả các ô vuông nhóm đơn trước! Xem liệu những điều này có dẫn đến bất kỳ nhóm hình vuông kép nào mà bạn có thể nhận được hay không, v.v.

Sử dụng các phương trình. Bạn có thể di chuột qua một số hình tam giác để xem tất cả các kết hợp số cộng với số đó. Sử dụng quy trình loại bỏ để xem những số nào trong phương trình bị thiếu trong dòng của bạn rồi điền chúng vào!

Phep thử va lôi sai. Khi bạn điền vào các ô, bạn có thể cần sắp xếp lại một số thứ, đặc biệt là với các dãy số dài hơn. Các ô vuông sẽ chuyển sang màu đỏ khi chúng được đặt vào ô vuông không chính xác, vì vậy bạn sẽ biết khi nào có điều gì đó không chính xác.

Bạn học được gì khi chơi Kakuro

Kakuro giúp người chơi áp dụng các kỹ năng toán học cơ bản để hoàn thành câu đố. Người chơi cũng sẽ cần sử dụng quá trình loại bỏ để đặt số và tạo thành chuỗi chính xác.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Oct 26, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.5 / 5(2,702 Phiếu bầu)
Release :
Dec 31, 1998

Hướng dẫn

Điền vào tất cả các ô vuông trên bảng bằng cách nhấp vào một số trong lưới ở bên trái màn hình, sau đó vào ô Kakuro mà bạn muốn điền số đó vào. Nếu bạn mắc lỗi, bạn có thể sử dụng nút X trong ô lưới giống như cách bạn sẽ sử dụng một số để xóa hộp.

Các hình tam giác trên lưới cho biết nơi các hàng hoặc cột bắt đầu và kết thúc. Hộp ngay bên dưới hoặc bên phải của tam giác được đánh số là điểm bắt đầu của mỗi dòng mới.

Điền vào tất cả các ô vuông trên bảng theo các quy tắc sau:

 1. Các số trong nhóm hàng dọc và hàng ngang (không phải toàn bộ hàng) không thể lặp lại.
 2. Các số trong mỗi nhóm hàng ngang phải cộng lại bằng số xuất hiện trong hình tam giác ở phía xa bên trái của nhóm.
 3. Các số trong mỗi nhóm dọc phải cộng lại bằng số xuất hiện trong hình tam giác ở đầu nhóm.

Mẹo & Thủ thuật Kakuro

Điền vào ô vuông duy nhất. Điền vào tất cả các ô vuông nhóm đơn trước! Xem liệu những điều này có dẫn đến bất kỳ nhóm hình vuông kép nào mà bạn có thể nhận được hay không, v.v.

Sử dụng các phương trình. Bạn có thể di chuột qua một số hình tam giác để xem tất cả các kết hợp số cộng với số đó. Sử dụng quy trình loại bỏ để xem những số nào trong phương trình bị thiếu trong dòng của bạn rồi điền chúng vào!

Phep thử va lôi sai. Khi bạn điền vào các ô, bạn có thể cần sắp xếp lại một số thứ, đặc biệt là với các dãy số dài hơn. Các ô vuông sẽ chuyển sang màu đỏ khi chúng được đặt vào ô vuông không chính xác, vì vậy bạn sẽ biết khi nào có điều gì đó không chính xác.

Bạn học được gì khi chơi Kakuro

Kakuro giúp người chơi áp dụng các kỹ năng toán học cơ bản để hoàn thành câu đố. Người chơi cũng sẽ cần sử dụng quá trình loại bỏ để đặt số và tạo thành chuỗi chính xác.

Điền vào tất cả các ô vuông trên bảng bằng cách nhấp vào một số trong lưới ở bên trái màn hình, sau đó vào ô Kakuro mà bạn muốn điền số đó vào. Nếu bạn mắc lỗi, bạn có thể sử dụng nút X trong ô lưới giống như cách bạn sẽ sử dụng một số để xóa hộp.

Các hình tam giác trên lưới cho biết nơi các hàng hoặc cột bắt đầu và kết thúc. Hộp ngay bên dưới hoặc bên phải của tam giác được đánh số là điểm bắt đầu của mỗi dòng mới.

Điền vào tất cả các ô vuông trên bảng theo các quy tắc sau:

 1. Các số trong nhóm hàng dọc và hàng ngang (không phải toàn bộ hàng) không thể lặp lại.
 2. Các số trong mỗi nhóm hàng ngang phải cộng lại bằng số xuất hiện trong hình tam giác ở phía xa bên trái của nhóm.
 3. Các số trong mỗi nhóm dọc phải cộng lại bằng số xuất hiện trong hình tam giác ở đầu nhóm.

Mẹo & Thủ thuật Kakuro

Điền vào ô vuông duy nhất. Điền vào tất cả các ô vuông nhóm đơn trước! Xem liệu những điều này có dẫn đến bất kỳ nhóm hình vuông kép nào mà bạn có thể nhận được hay không, v.v.

Sử dụng các phương trình. Bạn có thể di chuột qua một số hình tam giác để xem tất cả các kết hợp số cộng với số đó. Sử dụng quy trình loại bỏ để xem những số nào trong phương trình bị thiếu trong dòng của bạn rồi điền chúng vào!

Phep thử va lôi sai. Khi bạn điền vào các ô, bạn có thể cần sắp xếp lại một số thứ, đặc biệt là với các dãy số dài hơn. Các ô vuông sẽ chuyển sang màu đỏ khi chúng được đặt vào ô vuông không chính xác, vì vậy bạn sẽ biết khi nào có điều gì đó không chính xác.

Bạn học được gì khi chơi Kakuro

Kakuro giúp người chơi áp dụng các kỹ năng toán học cơ bản để hoàn thành câu đố. Người chơi cũng sẽ cần sử dụng quá trình loại bỏ để đặt số và tạo thành chuỗi chính xác.

3.5 Rating Star
2,702
Phiếu bầu