Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Mine of Sight

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 28, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.6 / 5(1,350 Phiếu bầu)
Release :
Jun 13, 2017

Hướng dẫn

Chạm và giữ vào một hộp để biến nó thành một lá cờ. Nhấn nhanh để hiển thị nó. Sử dụng các manh mối đặc biệt để tìm ra vị trí của tất cả các quả mìn và gắn cờ cho chúng. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy chơi phần hướng dẫn để tìm hiểu cách thức hoạt động của từng biểu tượng!

Nhấp và giữ vào một hộp để biến nó thành một lá cờ. Nhấp và thả để hiển thị nó. Sử dụng các manh mối đặc biệt để tìm ra vị trí của tất cả các quả mìn và gắn cờ cho chúng. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy chơi phần hướng dẫn để tìm hiểu cách thức hoạt động của từng biểu tượng!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 28, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.6 / 5(1,350 Phiếu bầu)
Release :
Jun 13, 2017

Hướng dẫn

Chạm và giữ vào một hộp để biến nó thành một lá cờ. Nhấn nhanh để hiển thị nó. Sử dụng các manh mối đặc biệt để tìm ra vị trí của tất cả các quả mìn và gắn cờ cho chúng. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy chơi phần hướng dẫn để tìm hiểu cách thức hoạt động của từng biểu tượng!

Nhấp và giữ vào một hộp để biến nó thành một lá cờ. Nhấp và thả để hiển thị nó. Sử dụng các manh mối đặc biệt để tìm ra vị trí của tất cả các quả mìn và gắn cờ cho chúng. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy chơi phần hướng dẫn để tìm hiểu cách thức hoạt động của từng biểu tượng!

3.6 Rating Star
1,350
Phiếu bầu