Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Night Lights

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 19, 2021
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(3,173 Phiếu bầu)
Release :
Sep 18, 2014

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là đi đến cửa thoát hiểm ở mỗi cấp độ.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển xung quanh cấp độ. Nhấn X để nhặt hoặc đặt đồ vật xuống. Nhấn C để sử dụng một đối tượng.

Mục tiêu của bạn là đi đến cửa thoát hiểm ở mỗi cấp độ.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển xung quanh cấp độ. Nhấn X để nhặt hoặc đặt đồ vật xuống. Nhấn C để sử dụng một đối tượng.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 19, 2021
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(3,173 Phiếu bầu)
Release :
Sep 18, 2014

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là đi đến cửa thoát hiểm ở mỗi cấp độ.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển xung quanh cấp độ. Nhấn X để nhặt hoặc đặt đồ vật xuống. Nhấn C để sử dụng một đối tượng.

Mục tiêu của bạn là đi đến cửa thoát hiểm ở mỗi cấp độ.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển xung quanh cấp độ. Nhấn X để nhặt hoặc đặt đồ vật xuống. Nhấn C để sử dụng một đối tượng.

4.3 Rating Star
3,173
Phiếu bầu