Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Ninja Miner

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Nov 17, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(17,658 Phiếu bầu)
Release :
Jan 06, 2014

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển thợ mỏ ninja xung quanh để thu thập đá quý và các ngôi sao để hoàn thành mỗi cấp độ.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển thợ mỏ ninja xung quanh để thu thập đá quý và các ngôi sao để hoàn thành mỗi cấp độ.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Nov 17, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(17,658 Phiếu bầu)
Release :
Jan 06, 2014

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển thợ mỏ ninja xung quanh để thu thập đá quý và các ngôi sao để hoàn thành mỗi cấp độ.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển thợ mỏ ninja xung quanh để thu thập đá quý và các ngôi sao để hoàn thành mỗi cấp độ.

4.5 Rating Star
17,658
Phiếu bầu