Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Shoot to Slide

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(1,092 Phiếu bầu)
Release :
Jun 08, 2021

Hướng dẫn

Sử dụng các mũi tên trên màn hình để di chuyển. Cho dù bạn nhấn theo hướng nào, bạn sẽ bắn một quả đại bác theo hướng ngược lại. Hạ gục tất cả kẻ thù mà không cần chạm vào chúng để đánh bại từng cấp độ.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Cho dù bạn nhấn theo hướng nào, bạn sẽ bắn một quả đại bác theo hướng ngược lại. Hạ gục tất cả kẻ thù mà không cần chạm vào chúng để đánh bại từng cấp độ.

Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn R để khởi động lại cấp độ.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(1,092 Phiếu bầu)
Release :
Jun 08, 2021

Hướng dẫn

Sử dụng các mũi tên trên màn hình để di chuyển. Cho dù bạn nhấn theo hướng nào, bạn sẽ bắn một quả đại bác theo hướng ngược lại. Hạ gục tất cả kẻ thù mà không cần chạm vào chúng để đánh bại từng cấp độ.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Cho dù bạn nhấn theo hướng nào, bạn sẽ bắn một quả đại bác theo hướng ngược lại. Hạ gục tất cả kẻ thù mà không cần chạm vào chúng để đánh bại từng cấp độ.

Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn R để khởi động lại cấp độ.

3.8 Rating Star
1,092
Phiếu bầu