Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Need a Hero

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.5 / 5(2,870 Phiếu bầu)
Release :
May 22, 2017

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển chuột quanh sàn nhà. Giải phóng tất cả bạn bè của bạn để thu thập pho mát và đưa bạn đến nơi an toàn!

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển chuột quanh sàn nhà. Giải phóng tất cả bạn bè của bạn để thu thập pho mát và đưa bạn đến nơi an toàn!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.5 / 5(2,870 Phiếu bầu)
Release :
May 22, 2017

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển chuột quanh sàn nhà. Giải phóng tất cả bạn bè của bạn để thu thập pho mát và đưa bạn đến nơi an toàn!

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển chuột quanh sàn nhà. Giải phóng tất cả bạn bè của bạn để thu thập pho mát và đưa bạn đến nơi an toàn!

3.5 Rating Star
2,870
Phiếu bầu