Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Bokdown

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star2.8 / 5(967 Phiếu bầu)
Release :
Apr 08, 2021

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Nhấn Z để sủa theo mọi hướng. Tiếng sủa của bạn sẽ khiến lũ gà bỏ chạy cho đến khi chúng đâm vào tường hoặc một cái lỗ. Sủa cần có thời gian nên bạn chỉ có thể sủa vài lần trước khi màn đêm buông xuống. Đưa tất cả chúng vào lỗ của chúng trước khi bạn hết thời gian!

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Nhấn Z để sủa theo mọi hướng. Tiếng sủa của bạn sẽ khiến lũ gà bỏ chạy cho đến khi chúng đâm vào tường hoặc một cái lỗ. Sủa cần có thời gian nên bạn chỉ có thể sủa vài lần trước khi màn đêm buông xuống. Đưa tất cả chúng vào lỗ của chúng trước khi bạn hết thời gian!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star2.8 / 5(967 Phiếu bầu)
Release :
Apr 08, 2021

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Nhấn Z để sủa theo mọi hướng. Tiếng sủa của bạn sẽ khiến lũ gà bỏ chạy cho đến khi chúng đâm vào tường hoặc một cái lỗ. Sủa cần có thời gian nên bạn chỉ có thể sủa vài lần trước khi màn đêm buông xuống. Đưa tất cả chúng vào lỗ của chúng trước khi bạn hết thời gian!

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Nhấn Z để sủa theo mọi hướng. Tiếng sủa của bạn sẽ khiến lũ gà bỏ chạy cho đến khi chúng đâm vào tường hoặc một cái lỗ. Sủa cần có thời gian nên bạn chỉ có thể sủa vài lần trước khi màn đêm buông xuống. Đưa tất cả chúng vào lỗ của chúng trước khi bạn hết thời gian!

2.8 Rating Star
967
Phiếu bầu