Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Ninja Painter 2

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Nov 08, 2022
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(7,021 Phiếu bầu)
Release :
Nov 15, 2012

Hướng dẫn

Giúp ninja lấy đúng màu sơn và lăn nó trên các bức tường được đánh dấu. Mở khóa, thu thập tất cả các ngôi sao và đi đến lối ra để hoàn thành mỗi cấp độ.

Lưu ý: Do một lỗi trong quá trình giả lập được sử dụng để làm cho trò chơi Flash này có thể chơi lại được, nên tất cả các lọ sơn sẽ xuất hiện màu đỏ khi chơi trò chơi! Đừng lo lắng, bạn vẫn có thể nhìn thấy màu sơn mà bạn đã thu thập được khi chạm vào chúng. Bạn sẽ chỉ cần nhớ màu nào bạn đã trang bị khi bạn nhảy quanh cấp độ!

Giúp ninja lấy đúng màu sơn và lăn nó trên các bức tường được đánh dấu. Mở khóa, thu thập tất cả các ngôi sao và đi đến lối ra để hoàn thành mỗi cấp độ.

Lưu ý: Do một lỗi trong quá trình giả lập được sử dụng để làm cho trò chơi Flash này có thể chơi lại được, nên tất cả các lọ sơn sẽ xuất hiện màu đỏ khi chơi trò chơi! Đừng lo lắng, bạn vẫn có thể nhìn thấy màu sơn mà bạn đã thu thập được khi chạm vào chúng. Bạn sẽ chỉ cần nhớ màu nào bạn đã trang bị khi bạn nhảy quanh cấp độ!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Nov 08, 2022
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(7,021 Phiếu bầu)
Release :
Nov 15, 2012

Hướng dẫn

Giúp ninja lấy đúng màu sơn và lăn nó trên các bức tường được đánh dấu. Mở khóa, thu thập tất cả các ngôi sao và đi đến lối ra để hoàn thành mỗi cấp độ.

Lưu ý: Do một lỗi trong quá trình giả lập được sử dụng để làm cho trò chơi Flash này có thể chơi lại được, nên tất cả các lọ sơn sẽ xuất hiện màu đỏ khi chơi trò chơi! Đừng lo lắng, bạn vẫn có thể nhìn thấy màu sơn mà bạn đã thu thập được khi chạm vào chúng. Bạn sẽ chỉ cần nhớ màu nào bạn đã trang bị khi bạn nhảy quanh cấp độ!

Giúp ninja lấy đúng màu sơn và lăn nó trên các bức tường được đánh dấu. Mở khóa, thu thập tất cả các ngôi sao và đi đến lối ra để hoàn thành mỗi cấp độ.

Lưu ý: Do một lỗi trong quá trình giả lập được sử dụng để làm cho trò chơi Flash này có thể chơi lại được, nên tất cả các lọ sơn sẽ xuất hiện màu đỏ khi chơi trò chơi! Đừng lo lắng, bạn vẫn có thể nhìn thấy màu sơn mà bạn đã thu thập được khi chạm vào chúng. Bạn sẽ chỉ cần nhớ màu nào bạn đã trang bị khi bạn nhảy quanh cấp độ!

4.5 Rating Star
7,021
Phiếu bầu