Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Fl!p

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Feb 08, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(8,663 Phiếu bầu)
Release :
Jul 26, 2018

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển xung quanh. Mục tiêu của bạn là dừng lại ở mục tiêu màu trắng. Nhấn R để khởi động lại nếu bạn gặp khó khăn.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển xung quanh. Mục tiêu của bạn là dừng lại ở mục tiêu màu trắng. Nhấn R để khởi động lại nếu bạn gặp khó khăn.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Feb 08, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(8,663 Phiếu bầu)
Release :
Jul 26, 2018

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển xung quanh. Mục tiêu của bạn là dừng lại ở mục tiêu màu trắng. Nhấn R để khởi động lại nếu bạn gặp khó khăn.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển xung quanh. Mục tiêu của bạn là dừng lại ở mục tiêu màu trắng. Nhấn R để khởi động lại nếu bạn gặp khó khăn.

3.8 Rating Star
8,663
Phiếu bầu