Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

WASDungeon 2

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Feb 09, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(1,278 Phiếu bầu)
Release :
Sep 27, 2019

Hướng dẫn

Nhấn WASD, không phải các phím mũi tên, để di chuyển. Thu thập chìa khóa và mở khóa cửa để vào cấp độ tiếp theo. Bộ xương kẻ thù theo di chuyển của bạn. Tránh xa họ ra!

Nhấn WASD, không phải các phím mũi tên, để di chuyển. Thu thập chìa khóa và mở khóa cửa để vào cấp độ tiếp theo. Bộ xương kẻ thù theo di chuyển của bạn. Tránh xa họ ra!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Feb 09, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(1,278 Phiếu bầu)
Release :
Sep 27, 2019

Hướng dẫn

Nhấn WASD, không phải các phím mũi tên, để di chuyển. Thu thập chìa khóa và mở khóa cửa để vào cấp độ tiếp theo. Bộ xương kẻ thù theo di chuyển của bạn. Tránh xa họ ra!

Nhấn WASD, không phải các phím mũi tên, để di chuyển. Thu thập chìa khóa và mở khóa cửa để vào cấp độ tiếp theo. Bộ xương kẻ thù theo di chuyển của bạn. Tránh xa họ ra!

4.1 Rating Star
1,278
Phiếu bầu