Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Phantomb

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Feb 06, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.3 / 5(1,198 Phiếu bầu)
Release :
Mar 08, 2014

Hướng dẫn

Làm cho tất cả những con ma đi BÙM!

Vuốt màn hình để di chuyển bóng ma.

Mục tiêu của bạn là làm cho tất cả những con ma BÙM!

Nhấp và kéo những bóng ma để di chuyển chúng.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Feb 06, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.3 / 5(1,198 Phiếu bầu)
Release :
Mar 08, 2014

Hướng dẫn

Làm cho tất cả những con ma đi BÙM!

Vuốt màn hình để di chuyển bóng ma.

Mục tiêu của bạn là làm cho tất cả những con ma BÙM!

Nhấp và kéo những bóng ma để di chuyển chúng.

3.3 Rating Star
1,198
Phiếu bầu