Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Santa's Delivery

Game content reviewed byAntonia Gates

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Oct 18, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(2,766 Phiếu bầu)
Release :
Dec 20, 2022

Hướng dẫn

Vuốt lên, xuống, trái hoặc phải để di chuyển. Mục tiêu của bạn là giúp ông già Noel lấy quà dưới gốc cây!

Trượt ông già Noel vào những món quà để ông có thể đẩy chúng dưới gốc cây. Con số phía trên cái cây cho biết cần bao nhiêu quà để đi dưới cái cây đó. Khi bạn đã hoàn thành, quay trở lại xe trượt tuyết bằng cách trèo ra khỏi ống khói.

Đừng đi nhầm cửa hoặc trước khi bạn giao hết quà!

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Mục tiêu của bạn là giúp ông già Noel lấy quà dưới gốc cây!

Trượt ông già Noel vào những món quà để ông có thể đẩy chúng dưới gốc cây. Con số phía trên cái cây cho biết cần bao nhiêu quà để đi dưới cái cây đó. Khi bạn đã hoàn thành, quay trở lại xe trượt tuyết bằng cách trèo ra khỏi ống khói.

Đừng đi nhầm cửa hoặc trước khi bạn giao hết quà!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAntonia Gates

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Oct 18, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(2,766 Phiếu bầu)
Release :
Dec 20, 2022

Hướng dẫn

Vuốt lên, xuống, trái hoặc phải để di chuyển. Mục tiêu của bạn là giúp ông già Noel lấy quà dưới gốc cây!

Trượt ông già Noel vào những món quà để ông có thể đẩy chúng dưới gốc cây. Con số phía trên cái cây cho biết cần bao nhiêu quà để đi dưới cái cây đó. Khi bạn đã hoàn thành, quay trở lại xe trượt tuyết bằng cách trèo ra khỏi ống khói.

Đừng đi nhầm cửa hoặc trước khi bạn giao hết quà!

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Mục tiêu của bạn là giúp ông già Noel lấy quà dưới gốc cây!

Trượt ông già Noel vào những món quà để ông có thể đẩy chúng dưới gốc cây. Con số phía trên cái cây cho biết cần bao nhiêu quà để đi dưới cái cây đó. Khi bạn đã hoàn thành, quay trở lại xe trượt tuyết bằng cách trèo ra khỏi ống khói.

Đừng đi nhầm cửa hoặc trước khi bạn giao hết quà!

3.9 Rating Star
2,766
Phiếu bầu