Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Guardian Rock

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(6,998 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 28, 2024
Release:
Apr 30, 2012
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Bạn là tảng đá hộ mệnh. Sử dụng các kỹ năng khó hiểu của bạn để bảo vệ ngôi đền khỏi sự xâm nhập của các nhà khảo cổ học.

Sử dụng các phím mũi tên để điều hướng tảng đá hộ mệnh xung quanh mỗi cấp độ để quét sạch những kẻ xâm nhập.

Bạn là tảng đá hộ mệnh. Sử dụng các kỹ năng khó hiểu của bạn để bảo vệ ngôi đền khỏi sự xâm nhập của các nhà khảo cổ học.

Sử dụng các phím mũi tên để điều hướng tảng đá hộ mệnh xung quanh mỗi cấp độ để quét sạch những kẻ xâm nhập.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(6,998 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 28, 2024
Release:
Apr 30, 2012
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Bạn là tảng đá hộ mệnh. Sử dụng các kỹ năng khó hiểu của bạn để bảo vệ ngôi đền khỏi sự xâm nhập của các nhà khảo cổ học.

Sử dụng các phím mũi tên để điều hướng tảng đá hộ mệnh xung quanh mỗi cấp độ để quét sạch những kẻ xâm nhập.

Bạn là tảng đá hộ mệnh. Sử dụng các kỹ năng khó hiểu của bạn để bảo vệ ngôi đền khỏi sự xâm nhập của các nhà khảo cổ học.

Sử dụng các phím mũi tên để điều hướng tảng đá hộ mệnh xung quanh mỗi cấp độ để quét sạch những kẻ xâm nhập.

4.0 Rating Star
6,998
Phiếu bầu