Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Robot.Start

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
May 24, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.7 / 5(1,291 Phiếu bầu)
Release :
Apr 05, 2022

Hướng dẫn

Vuốt sang trái, phải, lên hoặc xuống để di chuyển. Nhấn vào nút R để khởi động lại. Nhấn vào nút ba thanh để mở menu. Mục tiêu của bạn là mở khóa các cổng bằng cách nhấn các công tắc màu xanh lam. Hãy cẩn thận, sàn nhà trơn trượt!

Gợi ý: Bạn có thể đẩy các khối màu cam bằng cách trượt vào chúng.

Sử dụng WASD hoặc Phím mũi tên để di chuyển. Nhấn nút R để khởi động lại. Nhấn phím ESC để mở menu. Mục tiêu của bạn là mở khóa các cổng bằng cách nhấn các công tắc màu xanh lam. Hãy cẩn thận, sàn nhà trơn trượt!

Gợi ý: Bạn có thể đẩy các khối màu cam bằng cách trượt vào chúng.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
May 24, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.7 / 5(1,291 Phiếu bầu)
Release :
Apr 05, 2022

Hướng dẫn

Vuốt sang trái, phải, lên hoặc xuống để di chuyển. Nhấn vào nút R để khởi động lại. Nhấn vào nút ba thanh để mở menu. Mục tiêu của bạn là mở khóa các cổng bằng cách nhấn các công tắc màu xanh lam. Hãy cẩn thận, sàn nhà trơn trượt!

Gợi ý: Bạn có thể đẩy các khối màu cam bằng cách trượt vào chúng.

Sử dụng WASD hoặc Phím mũi tên để di chuyển. Nhấn nút R để khởi động lại. Nhấn phím ESC để mở menu. Mục tiêu của bạn là mở khóa các cổng bằng cách nhấn các công tắc màu xanh lam. Hãy cẩn thận, sàn nhà trơn trượt!

Gợi ý: Bạn có thể đẩy các khối màu cam bằng cách trượt vào chúng.

3.7 Rating Star
1,291
Phiếu bầu