Olympic Jump

Hướng dẫn

Nhấn vào bất cứ đâu để nhảy. Giữ màn hình lâu hơn để nhảy cao hơn. Né tránh các chướng ngại vật và chạm vào cờ ca rô để giành chiến thắng.

Tất cả những gì bạn cần làm là click chuột để nhảy. Giữ nó lâu hơn để nhảy cao hơn. Né tránh các chướng ngại vật và chạm vào cờ ca rô để giành chiến thắng.

3.9 Rating Star
77,222
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấn vào bất cứ đâu để nhảy. Giữ màn hình lâu hơn để nhảy cao hơn. Né tránh các chướng ngại vật và chạm vào cờ ca rô để giành chiến thắng.

Tất cả những gì bạn cần làm là click chuột để nhảy. Giữ nó lâu hơn để nhảy cao hơn. Né tránh các chướng ngại vật và chạm vào cờ ca rô để giành chiến thắng.

3.9 Rating Star
77,222
Phiếu bầu