Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Resizer

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(4,255 Phiếu bầu)
Release :
Oct 06, 2020

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trên màn hình để di chuyển và nhảy. Nhập các cổng màu xanh lá cây và màu đỏ để thu nhỏ hoặc phát triển bản thân. Phát triển lớn hơn để nhảy cao hơn và đẩy các hộp lớn hơn, sau đó thu nhỏ lại để vừa với những khoảng trống nhỏ.

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Nhập các cổng màu xanh lá cây và màu đỏ để thu nhỏ hoặc phát triển bản thân. Phát triển lớn hơn để nhảy cao hơn và đẩy các hộp lớn hơn, sau đó thu nhỏ lại để vừa với những khoảng trống nhỏ. Tiếp tục thay đổi kích thước để vượt qua các chướng ngại vật đến cổng màu tím!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(4,255 Phiếu bầu)
Release :
Oct 06, 2020

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trên màn hình để di chuyển và nhảy. Nhập các cổng màu xanh lá cây và màu đỏ để thu nhỏ hoặc phát triển bản thân. Phát triển lớn hơn để nhảy cao hơn và đẩy các hộp lớn hơn, sau đó thu nhỏ lại để vừa với những khoảng trống nhỏ.

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Nhập các cổng màu xanh lá cây và màu đỏ để thu nhỏ hoặc phát triển bản thân. Phát triển lớn hơn để nhảy cao hơn và đẩy các hộp lớn hơn, sau đó thu nhỏ lại để vừa với những khoảng trống nhỏ. Tiếp tục thay đổi kích thước để vượt qua các chướng ngại vật đến cổng màu tím!

4.3 Rating Star
4,255
Phiếu bầu