Running Round

Hướng dẫn

Nhấn để nhảy và tránh chướng ngại vật. Bạn có thể nhận được 300 điểm và mở khóa cấp 3 không?

Nhấp hoặc nhấn phím dài để nhảy và tránh chướng ngại vật. Bạn có thể nhận được 300 điểm và mở khóa cấp 3 không?

4.5 Rating Star
77,304
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấn để nhảy và tránh chướng ngại vật. Bạn có thể nhận được 300 điểm và mở khóa cấp 3 không?

Nhấp hoặc nhấn phím dài để nhảy và tránh chướng ngại vật. Bạn có thể nhận được 300 điểm và mở khóa cấp 3 không?

4.5 Rating Star
77,304
Phiếu bầu