Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Start Powerless

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(11,782 Phiếu bầu)
Release :
Aug 18, 2020

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trên màn hình để di chuyển. Lấy một mũi tên màu xanh lá cây tăng sức mạnh để có được sức mạnh nhảy, sau đó nhảy vào cổng kết thúc. Các cấp độ sau có nhiều khả năng tăng sức mạnh hơn để tìm.

Sử dụng A và D hoặc Trái và Phải để đi bộ. Lấy một mũi tên màu xanh lá cây tăng sức mạnh để có được sức mạnh nhảy, sau đó nhấn W hoặc LÊN để nhảy. Bạn càng nhận được nhiều mũi tên xanh, bạn càng có thể nhảy cao hơn!

Ở các cấp độ sau, bạn cũng sẽ tìm thấy các vật phẩm tăng sức mạnh để đẩy thùng và chạy nhanh hơn. Nhận tất cả để đạt được kết thúc!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(11,782 Phiếu bầu)
Release :
Aug 18, 2020

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trên màn hình để di chuyển. Lấy một mũi tên màu xanh lá cây tăng sức mạnh để có được sức mạnh nhảy, sau đó nhảy vào cổng kết thúc. Các cấp độ sau có nhiều khả năng tăng sức mạnh hơn để tìm.

Sử dụng A và D hoặc Trái và Phải để đi bộ. Lấy một mũi tên màu xanh lá cây tăng sức mạnh để có được sức mạnh nhảy, sau đó nhấn W hoặc LÊN để nhảy. Bạn càng nhận được nhiều mũi tên xanh, bạn càng có thể nhảy cao hơn!

Ở các cấp độ sau, bạn cũng sẽ tìm thấy các vật phẩm tăng sức mạnh để đẩy thùng và chạy nhanh hơn. Nhận tất cả để đạt được kết thúc!

4.1 Rating Star
11,782
Phiếu bầu