Zombie Launcher

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là bắn trúng tất cả những gương mặt vui vẻ với thây ma.

Để khởi chạy một thây ma, hãy chạm vào màn hình theo hướng chung của nơi bạn muốn thây ma đến. Bạn chạm càng xa, zombie sẽ bay càng nhanh!

Mục tiêu của bạn là bắn trúng tất cả những gương mặt vui vẻ với thây ma.

Để khởi động một thây ma, hãy nhấp vào hướng chung của nơi bạn muốn thây ma đi. Bạn nhấp càng xa, zombie sẽ bay càng nhanh!

4.1 Rating Star
28,442
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là bắn trúng tất cả những gương mặt vui vẻ với thây ma.

Để khởi chạy một thây ma, hãy chạm vào màn hình theo hướng chung của nơi bạn muốn thây ma đến. Bạn chạm càng xa, zombie sẽ bay càng nhanh!

Mục tiêu của bạn là bắn trúng tất cả những gương mặt vui vẻ với thây ma.

Để khởi động một thây ma, hãy nhấp vào hướng chung của nơi bạn muốn thây ma đi. Bạn nhấp càng xa, zombie sẽ bay càng nhanh!

4.1 Rating Star
28,442
Phiếu bầu