Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Another Gentleman's Adventure

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(25,095 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Jan 29, 2024
Release:
May 14, 2018
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WAD để di chuyển và nhảy. Nhấn ESC để xem bản đồ và số liệu thống kê của bạn. Đôi khi bạn phải tìm một sức mạnh mới để nhảy cao hơn hoặc vượt qua lối đi bị chặn.

Another Gentleman's Adventure là bản chuyển đổi độc quyền năm 1985 được thực hiện cho Cool Math Games.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WAD để di chuyển và nhảy. Nhấn ESC để xem bản đồ và số liệu thống kê của bạn. Đôi khi bạn phải tìm một sức mạnh mới để nhảy cao hơn hoặc vượt qua lối đi bị chặn.

Another Gentleman's Adventure là bản chuyển đổi độc quyền năm 1985 được thực hiện cho Cool Math Games.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(25,095 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Jan 29, 2024
Release:
May 14, 2018
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WAD để di chuyển và nhảy. Nhấn ESC để xem bản đồ và số liệu thống kê của bạn. Đôi khi bạn phải tìm một sức mạnh mới để nhảy cao hơn hoặc vượt qua lối đi bị chặn.

Another Gentleman's Adventure là bản chuyển đổi độc quyền năm 1985 được thực hiện cho Cool Math Games.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WAD để di chuyển và nhảy. Nhấn ESC để xem bản đồ và số liệu thống kê của bạn. Đôi khi bạn phải tìm một sức mạnh mới để nhảy cao hơn hoặc vượt qua lối đi bị chặn.

Another Gentleman's Adventure là bản chuyển đổi độc quyền năm 1985 được thực hiện cho Cool Math Games.

3.9 Rating Star
25,095
Phiếu bầu