Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Scuba Bear

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(29,935 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Jul 07, 2023
Release:
Apr 04, 2019
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển sang trái hoặc phải. Nhấn D để nhảy và F để vuốt. Sử dụng các vật phẩm bên trong mỗi rương kho báu để khám phá những khu vực mới. Bạn có thể tìm thấy tất cả?

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển sang trái hoặc phải. Nhấn D để nhảy và F để vuốt. Sử dụng các vật phẩm bên trong mỗi rương kho báu để khám phá những khu vực mới. Bạn có thể tìm thấy tất cả?

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(29,935 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Jul 07, 2023
Release:
Apr 04, 2019
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển sang trái hoặc phải. Nhấn D để nhảy và F để vuốt. Sử dụng các vật phẩm bên trong mỗi rương kho báu để khám phá những khu vực mới. Bạn có thể tìm thấy tất cả?

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển sang trái hoặc phải. Nhấn D để nhảy và F để vuốt. Sử dụng các vật phẩm bên trong mỗi rương kho báu để khám phá những khu vực mới. Bạn có thể tìm thấy tất cả?

4.4 Rating Star
29,935
Phiếu bầu