Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

The Sky House

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.4 / 5(12,099 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Jan 29, 2024
Release:
Feb 26, 2018
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Nhấn X liên tục để bay lên. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và phím DOWN để thả xuống nhanh hơn. Tìm tất cả các chìa khóa để thoát khỏi nhà. Bạn sẽ phải quay lại các bước của mình để tìm thấy mọi thứ!

Nhấn X liên tục để bay lên. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và phím DOWN để thả xuống nhanh hơn. Tìm tất cả các chìa khóa để thoát khỏi nhà. Bạn sẽ phải quay lại các bước của mình để tìm thấy mọi thứ!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.4 / 5(12,099 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Jan 29, 2024
Release:
Feb 26, 2018
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Nhấn X liên tục để bay lên. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và phím DOWN để thả xuống nhanh hơn. Tìm tất cả các chìa khóa để thoát khỏi nhà. Bạn sẽ phải quay lại các bước của mình để tìm thấy mọi thứ!

Nhấn X liên tục để bay lên. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và phím DOWN để thả xuống nhanh hơn. Tìm tất cả các chìa khóa để thoát khỏi nhà. Bạn sẽ phải quay lại các bước của mình để tìm thấy mọi thứ!

3.4 Rating Star
12,099
Phiếu bầu