Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

JLIM

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.5 / 5(1,609 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Release:
May 15, 2020
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trên màn hình để di chuyển. Bạn tự động bắn mỗi khi bạn chạm đất. Một số cửa mở bằng chìa khóa, nhưng những cửa khác yêu cầu bạn phải tiêu diệt hết kẻ thù trong phòng.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Bạn tự động bắn mỗi khi bạn chạm đất. Bạn có thể bám trên mặt đất bằng cách giữ C. Sau khi bạn nâng cấp kỹ năng nhảy của mình, hãy nhấn X để thực hiện cú nhảy kép. Một số cửa mở bằng chìa khóa, nhưng những cửa khác yêu cầu bạn phải tiêu diệt hết kẻ thù trong phòng.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.5 / 5(1,609 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Release:
May 15, 2020
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trên màn hình để di chuyển. Bạn tự động bắn mỗi khi bạn chạm đất. Một số cửa mở bằng chìa khóa, nhưng những cửa khác yêu cầu bạn phải tiêu diệt hết kẻ thù trong phòng.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Bạn tự động bắn mỗi khi bạn chạm đất. Bạn có thể bám trên mặt đất bằng cách giữ C. Sau khi bạn nâng cấp kỹ năng nhảy của mình, hãy nhấn X để thực hiện cú nhảy kép. Một số cửa mở bằng chìa khóa, nhưng những cửa khác yêu cầu bạn phải tiêu diệt hết kẻ thù trong phòng.

3.5 Rating Star
1,609
Phiếu bầu