Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

jumpNULL

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(4,532 Phiếu bầu)
Release :
Aug 20, 2020

Hướng dẫn

Sử dụng A và D hoặc Trái và Phải để đi bộ. Khi bạn tìm thấy khả năng bật nguồn, hãy giữ W hoặc Lên để rơi từ từ khi bạn bước ra khỏi bệ. Khám phá thế giới cho đến khi bạn tìm thấy tàu vũ trụ!

Sử dụng A và D hoặc Trái và Phải để đi bộ. Khi bạn tìm thấy khả năng bật nguồn, hãy giữ W hoặc Lên để rơi từ từ khi bạn bước ra khỏi bệ. Khám phá thế giới cho đến khi bạn tìm thấy tàu vũ trụ!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(4,532 Phiếu bầu)
Release :
Aug 20, 2020

Hướng dẫn

Sử dụng A và D hoặc Trái và Phải để đi bộ. Khi bạn tìm thấy khả năng bật nguồn, hãy giữ W hoặc Lên để rơi từ từ khi bạn bước ra khỏi bệ. Khám phá thế giới cho đến khi bạn tìm thấy tàu vũ trụ!

Sử dụng A và D hoặc Trái và Phải để đi bộ. Khi bạn tìm thấy khả năng bật nguồn, hãy giữ W hoặc Lên để rơi từ từ khi bạn bước ra khỏi bệ. Khám phá thế giới cho đến khi bạn tìm thấy tàu vũ trụ!

4.0 Rating Star
4,532
Phiếu bầu