Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Cataractae

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.6 / 5(2,871 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
May 24, 2023
Release:
Nov 17, 2022
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Trong khi nhảy, nhấn giữ LÊN hoặc W để nổi. Bạn chỉ có thể nổi trong một khoảng thời gian giới hạn. Khi bạn hạ cánh, đồng hồ bấm giờ nổi của bạn sẽ được sạc lại.

MẸO: Bạn sẽ khám phá ra những sức mạnh mới khi lên núi. Nếu bạn không thể đến một khu vực nhất định ngay bây giờ, hãy quay lại khu vực đó sau khi bạn có thể nổi lâu hơn!

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Trong khi nhảy, nhấn giữ LÊN hoặc W để nổi. Bạn càng nổi lâu, càng có nhiều năng lượng bị rút ra khỏi đồng hồ nổi của bạn. Một khi nó trống rỗng, bạn sẽ gục ngã. Khi bạn hạ cánh, đồng hồ nổi của bạn được sạc lại.

MẸO: Bạn sẽ khám phá ra những sức mạnh mới khi lên núi. Nếu bạn không thể đến một khu vực nhất định ngay bây giờ, hãy quay lại khu vực đó sau khi bạn có thể nổi lâu hơn!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.6 / 5(2,871 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
May 24, 2023
Release:
Nov 17, 2022
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Trong khi nhảy, nhấn giữ LÊN hoặc W để nổi. Bạn chỉ có thể nổi trong một khoảng thời gian giới hạn. Khi bạn hạ cánh, đồng hồ bấm giờ nổi của bạn sẽ được sạc lại.

MẸO: Bạn sẽ khám phá ra những sức mạnh mới khi lên núi. Nếu bạn không thể đến một khu vực nhất định ngay bây giờ, hãy quay lại khu vực đó sau khi bạn có thể nổi lâu hơn!

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Trong khi nhảy, nhấn giữ LÊN hoặc W để nổi. Bạn càng nổi lâu, càng có nhiều năng lượng bị rút ra khỏi đồng hồ nổi của bạn. Một khi nó trống rỗng, bạn sẽ gục ngã. Khi bạn hạ cánh, đồng hồ nổi của bạn được sạc lại.

MẸO: Bạn sẽ khám phá ra những sức mạnh mới khi lên núi. Nếu bạn không thể đến một khu vực nhất định ngay bây giờ, hãy quay lại khu vực đó sau khi bạn có thể nổi lâu hơn!

4.6 Rating Star
2,871
Phiếu bầu