Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Dozen Bear

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(1,228 Phiếu bầu)
Release :
Jul 16, 2020

Hướng dẫn

Nhấn Trái hoặc Phải để bắt đầu chạy theo hướng đó. Nhấn Lên để nhảy. Mỗi lần bạn nhấn một phím sẽ tốn một lần di chuyển. Cố gắng tiếp cận tổ ong trước khi hết lượt di chuyển, điều đó sẽ cho bạn một trạm kiểm soát. Tiếp tục khám phá các hang động để tìm thêm tổ ong và sức mạnh mới!

Nhấn Trái hoặc Phải để bắt đầu chạy theo hướng đó. Nhấn Lên để nhảy. Mỗi lần bạn nhấn một phím sẽ tốn một lần di chuyển. Cố gắng tiếp cận tổ ong trước khi hết lượt di chuyển, điều đó sẽ cho bạn một trạm kiểm soát. Tiếp tục khám phá các hang động để tìm thêm tổ ong và sức mạnh mới!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(1,228 Phiếu bầu)
Release :
Jul 16, 2020

Hướng dẫn

Nhấn Trái hoặc Phải để bắt đầu chạy theo hướng đó. Nhấn Lên để nhảy. Mỗi lần bạn nhấn một phím sẽ tốn một lần di chuyển. Cố gắng tiếp cận tổ ong trước khi hết lượt di chuyển, điều đó sẽ cho bạn một trạm kiểm soát. Tiếp tục khám phá các hang động để tìm thêm tổ ong và sức mạnh mới!

Nhấn Trái hoặc Phải để bắt đầu chạy theo hướng đó. Nhấn Lên để nhảy. Mỗi lần bạn nhấn một phím sẽ tốn một lần di chuyển. Cố gắng tiếp cận tổ ong trước khi hết lượt di chuyển, điều đó sẽ cho bạn một trạm kiểm soát. Tiếp tục khám phá các hang động để tìm thêm tổ ong và sức mạnh mới!

4.0 Rating Star
1,228
Phiếu bầu