Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Tower of the Scorched Sea

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(5,497 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 03, 2023
Release:
Aug 12, 2021
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển, nhảy và cúi người. Nhấn R để khởi động lại từ điểm kiểm tra mới nhất. Nhấn P hoặc Escape để tạm dừng trò chơi và M để tắt tiếng.

Bạn có thể leo lên đỉnh tháp và khám phá nhiều bí mật của nó không?

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển, nhảy và cúi người. Nhấn R để khởi động lại từ điểm kiểm tra mới nhất. Nhấn P hoặc Escape để tạm dừng trò chơi và M để tắt tiếng.

Bạn có thể leo lên đỉnh tháp và khám phá nhiều bí mật của nó không?

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(5,497 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 03, 2023
Release:
Aug 12, 2021
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển, nhảy và cúi người. Nhấn R để khởi động lại từ điểm kiểm tra mới nhất. Nhấn P hoặc Escape để tạm dừng trò chơi và M để tắt tiếng.

Bạn có thể leo lên đỉnh tháp và khám phá nhiều bí mật của nó không?

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển, nhảy và cúi người. Nhấn R để khởi động lại từ điểm kiểm tra mới nhất. Nhấn P hoặc Escape để tạm dừng trò chơi và M để tắt tiếng.

Bạn có thể leo lên đỉnh tháp và khám phá nhiều bí mật của nó không?

4.4 Rating Star
5,497
Phiếu bầu