Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Pip!

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.3 / 5(6,888 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 08, 2023
Release:
Jun 17, 2019
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhấn Z để nhảy. Tìm kiếm xung quanh cấp độ cho 10 chiếc lông bị mất của bạn. Mỗi khi bạn tìm thấy một mục tiêu, bạn có thể thực hiện thêm một bước nhảy để tiếp cận các khu vực mới của cấp độ.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhấn Z để nhảy. Tìm kiếm xung quanh cấp độ cho 10 chiếc lông bị mất của bạn. Mỗi khi bạn tìm thấy một mục tiêu, bạn có thể thực hiện thêm một bước nhảy để tiếp cận các khu vực mới của cấp độ.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.3 / 5(6,888 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 08, 2023
Release:
Jun 17, 2019
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhấn Z để nhảy. Tìm kiếm xung quanh cấp độ cho 10 chiếc lông bị mất của bạn. Mỗi khi bạn tìm thấy một mục tiêu, bạn có thể thực hiện thêm một bước nhảy để tiếp cận các khu vực mới của cấp độ.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhấn Z để nhảy. Tìm kiếm xung quanh cấp độ cho 10 chiếc lông bị mất của bạn. Mỗi khi bạn tìm thấy một mục tiêu, bạn có thể thực hiện thêm một bước nhảy để tiếp cận các khu vực mới của cấp độ.

3.3 Rating Star
6,888
Phiếu bầu