Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Rookie Bowman

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Jul 07, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(20,661 Phiếu bầu)
Release :
Jan 31, 2019

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển và nhảy. Nhấn phím cách để sạc mũi tên của bạn, và phát hành để bắn. Sau khi bạn bắn một mũi tên, hãy nhấn XUỐNG hoặc S để dịch chuyển tức thời đến mũi tên đó. Bạn cũng sử dụng phím dài để kích hoạt đòn bẩy. Tìm kiếm khắp nơi để tìm những căn phòng bí mật với sức mạnh huyền thoại.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển và nhảy. Nhấn phím cách để sạc mũi tên của bạn, và phát hành để bắn. Sau khi bạn bắn một mũi tên, hãy nhấn XUỐNG hoặc S để dịch chuyển tức thời đến mũi tên đó. Bạn cũng sử dụng phím dài để kích hoạt đòn bẩy. Tìm kiếm khắp nơi để tìm những căn phòng bí mật với sức mạnh huyền thoại.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Jul 07, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(20,661 Phiếu bầu)
Release :
Jan 31, 2019

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển và nhảy. Nhấn phím cách để sạc mũi tên của bạn, và phát hành để bắn. Sau khi bạn bắn một mũi tên, hãy nhấn XUỐNG hoặc S để dịch chuyển tức thời đến mũi tên đó. Bạn cũng sử dụng phím dài để kích hoạt đòn bẩy. Tìm kiếm khắp nơi để tìm những căn phòng bí mật với sức mạnh huyền thoại.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển và nhảy. Nhấn phím cách để sạc mũi tên của bạn, và phát hành để bắn. Sau khi bạn bắn một mũi tên, hãy nhấn XUỐNG hoặc S để dịch chuyển tức thời đến mũi tên đó. Bạn cũng sử dụng phím dài để kích hoạt đòn bẩy. Tìm kiếm khắp nơi để tìm những căn phòng bí mật với sức mạnh huyền thoại.

4.4 Rating Star
20,661
Phiếu bầu