Fl!p

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển xung quanh. Mục tiêu của bạn là dừng lại ở mục tiêu màu trắng. Nhấn R để khởi động lại nếu bạn gặp khó khăn.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển xung quanh. Mục tiêu của bạn là dừng lại ở mục tiêu màu trắng. Nhấn R để khởi động lại nếu bạn gặp khó khăn.

3.8 Rating Star
8,555
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển xung quanh. Mục tiêu của bạn là dừng lại ở mục tiêu màu trắng. Nhấn R để khởi động lại nếu bạn gặp khó khăn.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển xung quanh. Mục tiêu của bạn là dừng lại ở mục tiêu màu trắng. Nhấn R để khởi động lại nếu bạn gặp khó khăn.

3.8 Rating Star
8,555
Phiếu bầu