Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Huebert and the Chromahedron

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 03, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(525 Phiếu bầu)
Release :
Jun 24, 2021

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Khi bạn đang đứng trong một nhóm màu, hãy nhấn D để thêm màu đó vào nền hoặc A để xóa màu đó. Bạn có thể làm biến mất bất kỳ chướng ngại vật nào bằng cách kết hợp màu của nó với nền!

Ở các cấp độ sau, bạn sẽ tìm thấy các thùng sơn. Nhấn W để đặt thùng sơn của bạn có cùng màu với nền. Sau đó, bạn có thể nhấn S để sử dụng sơn và biến nền thành màu bạn đã lưu trữ.

Trộn và kết hợp màu sắc để tạo lối thoát cho bạn!

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Khi bạn đang đứng trong một nhóm màu, hãy nhấn D để thêm màu đó vào nền hoặc A để xóa màu đó. Bạn có thể làm biến mất bất kỳ chướng ngại vật nào bằng cách kết hợp màu của nó với nền!

Ở các cấp độ sau, bạn sẽ tìm thấy các thùng sơn. Nhấn W để đặt thùng sơn của bạn có cùng màu với nền. Sau đó, bạn có thể nhấn S để sử dụng sơn và biến nền thành màu bạn đã lưu trữ.

Trộn và kết hợp màu sắc để tạo lối thoát cho bạn!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 03, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(525 Phiếu bầu)
Release :
Jun 24, 2021

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Khi bạn đang đứng trong một nhóm màu, hãy nhấn D để thêm màu đó vào nền hoặc A để xóa màu đó. Bạn có thể làm biến mất bất kỳ chướng ngại vật nào bằng cách kết hợp màu của nó với nền!

Ở các cấp độ sau, bạn sẽ tìm thấy các thùng sơn. Nhấn W để đặt thùng sơn của bạn có cùng màu với nền. Sau đó, bạn có thể nhấn S để sử dụng sơn và biến nền thành màu bạn đã lưu trữ.

Trộn và kết hợp màu sắc để tạo lối thoát cho bạn!

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Khi bạn đang đứng trong một nhóm màu, hãy nhấn D để thêm màu đó vào nền hoặc A để xóa màu đó. Bạn có thể làm biến mất bất kỳ chướng ngại vật nào bằng cách kết hợp màu của nó với nền!

Ở các cấp độ sau, bạn sẽ tìm thấy các thùng sơn. Nhấn W để đặt thùng sơn của bạn có cùng màu với nền. Sau đó, bạn có thể nhấn S để sử dụng sơn và biến nền thành màu bạn đã lưu trữ.

Trộn và kết hợp màu sắc để tạo lối thoát cho bạn!

4.3 Rating Star
525
Phiếu bầu