Ninja Miner

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển thợ mỏ ninja xung quanh để thu thập đá quý và các ngôi sao để hoàn thành mỗi cấp độ.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển thợ mỏ ninja xung quanh để thu thập đá quý và các ngôi sao để hoàn thành mỗi cấp độ.

4.5 Rating Star
17,544
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển thợ mỏ ninja xung quanh để thu thập đá quý và các ngôi sao để hoàn thành mỗi cấp độ.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển thợ mỏ ninja xung quanh để thu thập đá quý và các ngôi sao để hoàn thành mỗi cấp độ.

4.5 Rating Star
17,544
Phiếu bầu