Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Pursuit of Hat

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star4.6 / 5(7,199 Phiếu bầu)
Release :
Jan 04, 2016

Hướng dẫn

Lấy mũ của bạn bằng mọi cách có thể. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Anh chàng sock này có thể rời tay và chân nếu bạn nhấn phím cách. Nhấn mũi tên xuống khi bạn đang đứng cạnh một cánh tay hoặc chân để gắn lại.

Lấy mũ của bạn bằng mọi cách có thể. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Anh chàng sock này có thể rời tay và chân nếu bạn nhấn phím cách. Nhấn mũi tên xuống khi bạn đang đứng cạnh một cánh tay hoặc chân để gắn lại.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star4.6 / 5(7,199 Phiếu bầu)
Release :
Jan 04, 2016

Hướng dẫn

Lấy mũ của bạn bằng mọi cách có thể. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Anh chàng sock này có thể rời tay và chân nếu bạn nhấn phím cách. Nhấn mũi tên xuống khi bạn đang đứng cạnh một cánh tay hoặc chân để gắn lại.

Lấy mũ của bạn bằng mọi cách có thể. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Anh chàng sock này có thể rời tay và chân nếu bạn nhấn phím cách. Nhấn mũi tên xuống khi bạn đang đứng cạnh một cánh tay hoặc chân để gắn lại.

4.6 Rating Star
7,199
Phiếu bầu