Robrik

Hướng dẫn

Nhấn vào các nút mũi tên trên màn hình để di chuyển. Mục tiêu của bạn là thu thập tất cả các đèn để phá cổng và rời khỏi mê cung!

Nếu va chạm với các mũi tên màu đỏ, bạn sẽ di chuyển theo hướng mũi tên hướng tới. Trượt từ bức tường này sang bức tường khác và lên kế hoạch cho con đường của bạn để thu thập tất cả các đèn.

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Nhấn R để khởi động lại. Mục tiêu của bạn là thu thập tất cả các đèn. Khi bạn làm như vậy, cửa thoát hiểm sẽ mở ra!

Nếu bạn va chạm với một mũi tên màu đỏ, bạn sẽ di chuyển theo hướng mũi tên hướng tới. Trượt từ bức tường này sang bức tường khác và lên kế hoạch cho con đường của bạn để thu thập tất cả các đèn.

4.0 Rating Star
299
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấn vào các nút mũi tên trên màn hình để di chuyển. Mục tiêu của bạn là thu thập tất cả các đèn để phá cổng và rời khỏi mê cung!

Nếu va chạm với các mũi tên màu đỏ, bạn sẽ di chuyển theo hướng mũi tên hướng tới. Trượt từ bức tường này sang bức tường khác và lên kế hoạch cho con đường của bạn để thu thập tất cả các đèn.

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Nhấn R để khởi động lại. Mục tiêu của bạn là thu thập tất cả các đèn. Khi bạn làm như vậy, cửa thoát hiểm sẽ mở ra!

Nếu bạn va chạm với một mũi tên màu đỏ, bạn sẽ di chuyển theo hướng mũi tên hướng tới. Trượt từ bức tường này sang bức tường khác và lên kế hoạch cho con đường của bạn để thu thập tất cả các đèn.

4.0 Rating Star
299
Phiếu bầu