Shoot to Slide

Hướng dẫn

Sử dụng các mũi tên trên màn hình để di chuyển. Cho dù bạn nhấn theo hướng nào, bạn sẽ bắn một quả đại bác theo hướng ngược lại. Hạ gục tất cả kẻ thù mà không cần chạm vào chúng để đánh bại từng cấp độ.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Cho dù bạn nhấn theo hướng nào, bạn sẽ bắn một quả đại bác theo hướng ngược lại. Hạ gục tất cả kẻ thù mà không cần chạm vào chúng để đánh bại từng cấp độ.

Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn R để khởi động lại cấp độ.

3.7 Rating Star
1,039
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng các mũi tên trên màn hình để di chuyển. Cho dù bạn nhấn theo hướng nào, bạn sẽ bắn một quả đại bác theo hướng ngược lại. Hạ gục tất cả kẻ thù mà không cần chạm vào chúng để đánh bại từng cấp độ.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Cho dù bạn nhấn theo hướng nào, bạn sẽ bắn một quả đại bác theo hướng ngược lại. Hạ gục tất cả kẻ thù mà không cần chạm vào chúng để đánh bại từng cấp độ.

Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn R để khởi động lại cấp độ.

3.7 Rating Star
1,039
Phiếu bầu