Sticky Ninja Missions

Hướng dẫn

Mỗi nhiệm vụ có một mục tiêu đặc biệt mà bạn phải hoàn thành. Nhấp và giữ chuột, sau đó nhắm ninja để khiến anh ta nhảy lên. Nhảy xung quanh cấp độ, đánh bại kẻ thù và thu thập kim cương. Khi bạn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, hãy đi đến lối ra để hoàn thành cấp độ.

Mỗi nhiệm vụ có một mục tiêu đặc biệt mà bạn phải hoàn thành. Nhấp và giữ chuột, sau đó nhắm ninja để khiến anh ta nhảy lên. Nhảy xung quanh cấp độ, đánh bại kẻ thù và thu thập kim cương. Khi bạn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, hãy đi đến lối ra để hoàn thành cấp độ.

4.5 Rating Star
75,650
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Mỗi nhiệm vụ có một mục tiêu đặc biệt mà bạn phải hoàn thành. Nhấp và giữ chuột, sau đó nhắm ninja để khiến anh ta nhảy lên. Nhảy xung quanh cấp độ, đánh bại kẻ thù và thu thập kim cương. Khi bạn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, hãy đi đến lối ra để hoàn thành cấp độ.

Mỗi nhiệm vụ có một mục tiêu đặc biệt mà bạn phải hoàn thành. Nhấp và giữ chuột, sau đó nhắm ninja để khiến anh ta nhảy lên. Nhảy xung quanh cấp độ, đánh bại kẻ thù và thu thập kim cương. Khi bạn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, hãy đi đến lối ra để hoàn thành cấp độ.

4.5 Rating Star
75,650
Phiếu bầu