Dozen Bear

Hướng dẫn

Nhấn Trái hoặc Phải để bắt đầu chạy theo hướng đó. Nhấn Lên để nhảy. Mỗi lần bạn nhấn một phím sẽ tốn một lần di chuyển. Cố gắng tiếp cận tổ ong trước khi hết lượt di chuyển, điều đó sẽ cho bạn một trạm kiểm soát. Tiếp tục khám phá các hang động để tìm thêm tổ ong và sức mạnh mới!

Nhấn Trái hoặc Phải để bắt đầu chạy theo hướng đó. Nhấn Lên để nhảy. Mỗi lần bạn nhấn một phím sẽ tốn một lần di chuyển. Cố gắng tiếp cận tổ ong trước khi hết lượt di chuyển, điều đó sẽ cho bạn một trạm kiểm soát. Tiếp tục khám phá các hang động để tìm thêm tổ ong và sức mạnh mới!

4.0 Rating Star
1,159
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấn Trái hoặc Phải để bắt đầu chạy theo hướng đó. Nhấn Lên để nhảy. Mỗi lần bạn nhấn một phím sẽ tốn một lần di chuyển. Cố gắng tiếp cận tổ ong trước khi hết lượt di chuyển, điều đó sẽ cho bạn một trạm kiểm soát. Tiếp tục khám phá các hang động để tìm thêm tổ ong và sức mạnh mới!

Nhấn Trái hoặc Phải để bắt đầu chạy theo hướng đó. Nhấn Lên để nhảy. Mỗi lần bạn nhấn một phím sẽ tốn một lần di chuyển. Cố gắng tiếp cận tổ ong trước khi hết lượt di chuyển, điều đó sẽ cho bạn một trạm kiểm soát. Tiếp tục khám phá các hang động để tìm thêm tổ ong và sức mạnh mới!

4.0 Rating Star
1,159
Phiếu bầu