Jon Lightning

Hướng dẫn

Chạm vào các mũi tên để di chuyển theo hướng đó. Chạm vào các bức tường để lật chúng nếu bạn đang đi đúng hướng.

Sử dụng các phím mũi tên để bay theo bất kỳ hướng nào. Bạn có thể lật qua một bức tường nếu bạn đang đi đúng hướng. Đến cổng màu vàng để vượt qua cấp độ.

3.9 Rating Star
2,902
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Chạm vào các mũi tên để di chuyển theo hướng đó. Chạm vào các bức tường để lật chúng nếu bạn đang đi đúng hướng.

Sử dụng các phím mũi tên để bay theo bất kỳ hướng nào. Bạn có thể lật qua một bức tường nếu bạn đang đi đúng hướng. Đến cổng màu vàng để vượt qua cấp độ.

3.9 Rating Star
2,902
Phiếu bầu