Jump and Hover

Hướng dẫn

Nhấn vào Mũi tên để di chuyển. Nhấn vào Mũi tên LÊN để nhảy. Sau đó giữ nó xuống để lơ lửng trong không trung. Để mắt đến thanh màu xanh lá cây trên đầu của bạn khi nổi; đó là bao nhiêu năng lượng bạn còn lại. Khi bạn chạy ra ngoài, bạn sẽ bắt đầu rơi xuống.

Lấy pin giữa không trung để sạc lại năng lượng của bạn. Tránh các chướng ngại vật màu đỏ trên đường đến cổng thông tin.

Sử dụng A và D hoặc phím mũi tên để di chuyển. Nhấn W, UP hoặc SPACE để nhảy. Giữ phím W, Up hoặc SPACE giữa không trung để di chuột. Để mắt đến thanh màu xanh lá cây trên đầu của bạn khi nổi; đó là bao nhiêu năng lượng bạn còn lại. Khi bạn chạy ra ngoài, bạn sẽ bắt đầu rơi xuống.

Lấy pin giữa không trung để sạc lại năng lượng của bạn. Tránh các chướng ngại vật màu đỏ trên đường đến cổng thông tin.

4.3 Rating Star
2,689
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấn vào Mũi tên để di chuyển. Nhấn vào Mũi tên LÊN để nhảy. Sau đó giữ nó xuống để lơ lửng trong không trung. Để mắt đến thanh màu xanh lá cây trên đầu của bạn khi nổi; đó là bao nhiêu năng lượng bạn còn lại. Khi bạn chạy ra ngoài, bạn sẽ bắt đầu rơi xuống.

Lấy pin giữa không trung để sạc lại năng lượng của bạn. Tránh các chướng ngại vật màu đỏ trên đường đến cổng thông tin.

Sử dụng A và D hoặc phím mũi tên để di chuyển. Nhấn W, UP hoặc SPACE để nhảy. Giữ phím W, Up hoặc SPACE giữa không trung để di chuột. Để mắt đến thanh màu xanh lá cây trên đầu của bạn khi nổi; đó là bao nhiêu năng lượng bạn còn lại. Khi bạn chạy ra ngoài, bạn sẽ bắt đầu rơi xuống.

Lấy pin giữa không trung để sạc lại năng lượng của bạn. Tránh các chướng ngại vật màu đỏ trên đường đến cổng thông tin.

4.3 Rating Star
2,689
Phiếu bầu